biuro-rachunkowe-Krosno-Patla20

Świadczymy usługi w zakresie profesjonalnej obsługi księgowej firm, potrzebujących rzetelnej i niedrogiej usługi.

 • Oferujemy klientom nową jakość usług i dostęp online. Klienci maja dostęp online do aktualnych danych z pełnej i uproszczonej księgowości, narzędzia do fakturowania, analiz finansowych oraz obsługi dokumentów skanowanych.

 • Świadczymy kompleksową obsługę księgową dla każdego rodzaju firmy (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa zagraniczne )


 • Prowadzimy wszelkie rodzaje ksiąg, w tym Księgi Handlowe, Książki Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Rejestry VAT oraz inne Ewidencje księgowe zgodnie z wymogami polskiego prawa


 • Sporządzamy i dostarczamy deklaracje do urzędów skarbowych


 • Reprezentujemy Klienta w przypadku kontroli skarbowych


 • Rejestrujemy i aktualizujemy dane w odpowiednich urzędach


 • Sporządzamy sprawozdania do GUS 


 • Wyprowadzamy zaległości księgowe i sprawdzamy poprzednie zapisy


 • Opracowujemy Zakładowy Plan Kont, Politykę Rachunkowości i inne procedury organizacyjno-księgowe


 • Zapewniamy raportowanie według standardów i wymagań klienta


 • Zapewniamy opiekę i konsultacje księgowe w cenie usługi