biuro-rachunkowe-Krosno-Patla36

Powierzając nam płace i sprawy kadrowe Twojej firmy, masz pewność rzetelnej i profesjonalnej usługi

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów

  • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy

  • przygotowanie świadectw pracy

  • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń

  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych

  • przygotowanie deklaracji ZUS

  • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA

  • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów